headhunter

Zalety i wady headhuntingu

0 Komantarzy

W warunkach rynku pracy nastawionego na pracownika poszukiwanie i wyłuskanie z „morza” kandydatów tego najlepiej wykwalifikowanego i najbardziej nadającego się dla potencjalnego pracodawcy staje się zadaniem niełatwym, a przede wszystkim czasochłonnym. Bardzo wiele firm nie ma czasu, ani na tyle zaawansowanej w poszukiwaniach kadry pracowniczej, by samodzielnie borykać się z tym problemem (szczególnie przy dużej rotacji pracowników).

Głównie duże korporacje uciekają się do headhuntingu. Czym jest ów headhunting? Jest to jedna z metod rekrutacji pracowników, zwana również „direct search”. Pozwala ona pozyskać wartościowych, tj. doświadczonych i wykwalifikowanych, o profilu odpowiadającym wymaganiom firmy, pracowników bezpośrednio z rynku pracy.

Jakie są zalety headhuntingu? Po pierwsze, headhunter prowadzący rekrutacje stałe może dotrzeć do kandydatów, którzy aktualnie nie poszukują pracy, ale mogą posiadać pożądane przez potencjalnego pracodawcę kwalifikacje. Po drugie, ryzyko pogorszenia relacji z konkurencją pracodawcy jest dużo mniejsze, ponieważ headhunter nie ujawnia danych swojego klienta podczas pozyskiwania od konkurencji potencjalnych kandydatów. Po trzecie, firma headhunterska dostarcza również informacje o sytuacji na rynku pracy i pozwala pracodawcy dopasować się z ofertą do aktualnie panujących trendów.

Headhunting ma jednak również wady. Pierwszą z nich jest długość czasu rekrutacji i poziom kosztów, które zwykle przewyższają nakłady czasu i kosztów ponoszonych w trakcie rekrutacji prowadzonych przez pracowników HR pracodawcy. Kandydaci wybierani metodą headhuntingu często mają mniejszą motywację, niż ci wybierani w otwartych rekrutacjach prowadzonych przez pracodawcę; mają większe wymagania finansowe, niż ci aktywnie poszukujący pracy, są również zainteresowani aspektami niefinansowymi – szkoleniami, pakietami medycznymi i innymi benefitami, które w klasycznych procesach rekrutacyjnych nie stanowią głównej przesłanki dla kandydata do podjęcia zatrudnienia w danej firmie.