Wtorek 25.02.2014

0 Komantarzy

Czy państwo niemieckie stać na socjal?

W Niemczech warunki socjalne mieszkańców stoją na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy ekonomiści twierdzą że na zbyt wysokim, co może w przyszłości wręcz doprowadzić do załamania się ich gospodarki. Wysoki socjal w Niemczech może dopuścić do sytuacji, która znana jest z doświadczeń wielu innych, bogatych państw. Zasiłki których kwoty wystarczają na opłacenie czynszów, wszelkich rachunków oraz wszelkich potrzeb, powodują społeczny marazm. Są bodźcem do „rozleniwienia się” społeczeństwa. Obywatele, których potrzeby są zaspokajane przez państwo i świadczenia, wolą wygodne życie bez obowiązków, ale i bez luksusów, na które mogliby sobie pozwolić, gdyby pracowali. W konsekwencji prowadzi to do zaniechania przez nich poszukiwania pracy, a w dłuższym okresie czasu, do wykształcenia pewnych norm społecznych, gdzie praca jest postrzegana jako coś co wiąże się z niepotrzebnym stresem, stratą czasu oraz zbędną odpowiedzialnością i nawałem obowiązków.

 

PE za nieproporcjonalnymi i nieuzasadnionymi środkami kontrolnymi?

Podczas posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Danuta Jazłowiecka zrelacjonowała przebieg ostatnich rozmów trójstronnych na temat dyrektywy. Co bardzo niepokojące, Parlament Europejski nie zgadza się na warunki przyjęte w Radzie UE w tym między innymi mówiące o tym, by środki kontrolne były proporcjonalne i uzasadnione. Wedle relacji głównej sprawozdawczyni dyrektywy wdrożeniowej ostatnie prace nad jej projektem dotyczyły artykułu 9, a w szczególności listy środków kontrolnych. Niestety, artykuł ten nadal jest punktem spornym pomiędzy europosłami. Propozycja Parlamentu Europejskiego to otwarta lista środków kontrolnych, a także brak zgody na warunek wprowadzony przez Radę UE czyli wymóg, by dodatkowe środki kontrolne były proporcjonalne i uzasadnione. Dodatkowo PE postuluje o utrzymanie notyfikacji oraz obowiązku przechowywania dokumentów jako instrumentów kontrolnych obowiązujących we wszystkich Państwach członkowskich.

 

Wyższe bezrobocie w styczniu

Bezrobocie w styczniu 2014 wyniosło 14 %, dla porównania w grudniu 2013 było ono na poziomie 13,4% – poinformował w poniedziałek GUS (Główny Urząd Statystyczny). Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwie warmińsko-mazurskim, a najniższe – w wielkopolskim. Liczba bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia wyniosła 2 mln 260,7 tys.  Było to więcej niż przed miesiącem o 102,8 tys. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem było to jednak mniej o 35,1 tys. Styczniowe załamanie na rynku pracy tłumaczy się przez zanik sezonowych prac.

 

Czy płaca minimalna również dla obcokrajowców z UE?

Związki zawodowe oraz pracodawcy niemieccy uzgodniły wysokość minimalnego wynagrodzenia. Czy wpłynie to również na poprawę sytuacji obywateli z innych krajów Unii Europejskiej, którzy pracują na terenie Niemiec? Jak będą wyglądać normy prawne w związku z pracownikami delegowanymi do Niemiec przez firmy z innych krajów?

 

Niemcy zdumieni. Rumuni uciekają do siebie, bo tam lepiej

Teren Niemiec opuszczają masowo obywatele Rumunii i Bułgarii. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat, Niemcy opuściło około 200 tys. Bułgarów i Rumunów. W 2013 r. migracja z Niemiec do Rumunii wzrosła o 20 %, a do Bułgarii o 11%. Czy w związku z tym obawy Niemców o napływ obcokrajowców z tych krajów, którzy przyjeżdżają po socjal jest słuszna?

 


One thought on “Wtorek 25.02.2014”

  1. A polskie państwo stać na socjal? opiekunki na jednym dużym forum prześcigają się ile to na czarno nie zarabiają a w polsce my za nich płacimy ubezpieczenie, niektóre jeszcze bezrobocie dostają – żenada!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.