Wtorek 10.12.2013Wtorek 10.12.2013

0 Komantarzy

Z OSTATNIEJ CHWILI: Kompromis w Radzie osiągnięty! Podczas posiedzenia Rady EPSCO osiągnięto kompromis pomiędzy Państwami Członkowskimi na temat projektu dyrektywy wdrożeniowej, dotyczącej pracowników delegowanych. Podczas wczorajszego posiedzenia Rady wynegocjowane zostało podejście ogólne, czyli porozumienie polityczne, które zapoczątkuje negocjacje Rady z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w tzw. „trilogu„. Kompromis w art.