Czwartek 03.07.2014Czwartek 03.07.2014

0 Komantarzy

Do czego służy system SOLVIT? SOLVIT to działający od 2002 r., a w Polsce od 2004 r. darmowy oraz nieformalny system wspierający rozwiązywanie sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE, a także Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii. Chodzi tu o problemy związane z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Ministerstwo