Piątek 20.12.2013Piątek 20.12.2013

0 Komantarzy

Migracja szansą na polepszenie życia ONZ przypomina, że migracja zarobkowa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w walce ze światowym ubóstwem. Szacuje też, że na świecie jest około 232 mln. migrantów. Ludzie Ci przynoszą realne korzyści zarówno dla krajów, w których pracują, jak i krajom, z których pochodzą. ONZ przypomina także, że