Czwartek 12.06.2014Czwartek 12.06.2014

0 Komantarzy

Potrzeby seniora Jakie są potrzeby osób starszych? To nie tylko te z kategorii fizjologicznych, ale również wiele potrzeb wyższego rzędu. Rolą opiekuna osób starszych jest pomoc w zaspokajaniu większości z nich. Oczywiście, najważniejszymi potrzebami każdego człowieka, nie tylko seniora są potrzeby fizjologiczne. Bez nich niemożliwe jest zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu.