Poniedziałek 24.02.2014Poniedziałek 24.02.2014

0 Komantarzy

Wzrost bezrobocia w 2013 roku Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, w listopadzie 2013 roku, wynosiła 13,2 proc. i była wyższa o 3,3 punkty procentowe z analogiucznym miesiącem roku poprzedniego. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w każdym miesiącu 2013 roku rejestrowano wyższy poziom bezrobocia, niż w roku 2012. Apogeum