Środa18.06.2014Środa18.06.2014

0 Komantarzy

Związki zawodowe i część pracodawców za ozusowaniem umów zleceń Trzy centrale związkowe – Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz dwie organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego popierają rządową propozycję rządu objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów zleceń. Powrót komunizmu? Żegnaj gospodarko, witaj bezrobocie!