Poniedziałek 14.04.2014Poniedziałek 14.04.2014

0 Komantarzy

Niemcy: Pracujesz nielegalnie, nie masz prawa do wynagrodzenia Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe – Praca „na czarno“ nie upoważnia do prawnego ubiegania się o swoje wynagrodzenie. Odpowiednie umowy dotyczące wysokości zapłaty za wykonane prace nie mają żadnej mocy prawnej. Jak zauważają w swojej argumentacji sędziowie – Praca „na