Poniedziałek 22.09.2014

0 Komantarzy

O ponad 20 mln spadnie liczba pracowników w UE

„Eurosocjalizm” niesie kolejne, nie napawające optymizmem żniwa. Jak donosi OECD i Komisja Europejska w raporcie dotyczącym dopasowania migracji ekonomicznej do potrzeb rynku pracy – liczba osób w wieku produkcyjnym w UE zacznie, spadać już w tym roku by..
w ciągu kolejnych 20 lat liczba pracowników spadła o ponad 21 mln. Aby skutki starzenia się społeczeństwa były mniej odczuwane w gospodarce, UE będzie musiała zlikwidować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć aktywność zawodową młodych i starszych osób. Jak twierdzą eksperci – kluczowe znaczenie będzie miała mobilność i migracja.

 

„Zaopiekowani w ATERIMA MED”

Co Twoim zdaniem oznacza „czuć się zaopiekowanym”? Może to, że ktoś się o Ciebie troszczy, stara się o Twój komfort i zadowolenie? Może zaopiekowanie oznacza, że druga strona czuje się odpowiedzialna za Ciebie? My również bardzo chcieliśmy odpowiedzieć na to pytanie i pokazać, jak świetną pracę wykonują nasi opiekunowie. Codziennie spędzamy długie godziny na rozmowach z naszymi pracownikami. Ceniąc sobie ich zdanie, zebraliśmy opinie i przemyślenia. Jednocześnie pokazaliśmy, jak wygląda zawód opiekuna osoby niesamodzielnej z ich perspektywy praktyków. Tak powstał nasz projekt: Zaopiekowani w ATERIMA MED.
Poznaj nas oczami naszych pracowników.
Odwiedź www.zaopiekowani.pl

 

Dlaczego i jak szukają pracy Polacy?

Jakie są powody chęci zmiany pracy przez Polaków? Najczęściej wymienia się: brak perspektywy awansu, chęć samorealizacji oraz słabe warunki finansowe.
Z badania wynika także, że najczęściej kandydaci zamierzają szukać nowego miejsca zatrudnienia przez znajomych (73 %), przeglądając ogłoszenia (62 %) oraz samodzielnie wysyłając aplikacje do firm (60 %). Z kolei aż 66% zapytanych pracodawców planuje prowadzić rekrutacje przez własny dział HR, niemal połowa przez urzędy pracy, a co piąta firma zamierza skorzystać z usług agencji doradztwa personalnego.

 

Zestresowani ludzie tracą zdolności interpersonalne

Zbyt zestresowani ludzie są zgryźliwi, ciągle w złym humorze, nieprzyjemni, roztargnieni i zapominalscy. ówiąc krótko – tracą umiejętności interpersonalne.
Uczeni z EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), wykazali że istnieje związek między przewlekłym stresem i utratą umiejętności społecznych oraz zaburzeniami poznawczymi, u którego podstaw leży podstawowy mechanizm synaptyczny. Wyzwolony przez stres enzym atakuje cząsteczki regulujące działanie połączeń synaptycznych w mózgu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.