Poniedziałek 14.04.2014

0 Komantarzy

Niemcy: Pracujesz nielegalnie, nie masz prawa do wynagrodzenia

Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Karlsruhe – Praca „na czarno“ nie upoważnia do prawnego ubiegania się o swoje wynagrodzenie. Odpowiednie umowy dotyczące wysokości zapłaty za wykonane prace nie mają żadnej mocy prawnej. Jak zauważają w swojej argumentacji sędziowie – Praca „na czarno” jest „przestępstwem gospodarczym”, a nie „drobnym przewiniemiem”, Chodzi o postępowanie, które niezmiernie szkodzi całemu społeczeństwu – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego Rolf Kniffka. Co to oznacza w praktyce? „W przypadku umyślnego naruszenia ustawy o zwalczaniu nielegalnej pracy pracownikom lub firmom nie przysługuje ani prawo do ustalonego wynagrodzenia ani prawo do odszkodowania.” Czy opiekunki, które są zatrudniane na czarno także będą w przyszłości sądzone w myśl tego wyroku?

 

Musimy bronić polskich usług w Unii Europejskiej

Niemal 250 uczestników II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy przez dwa dni debatowało na najważniejsze tematy związane z delegowaniem pracowników. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy byli zgodni, że musimy bronić polskich usług w Unii Europejskiej. W pierwszym dniu Kongresu eksperci omawiali istotę i cel wprowadzanych zmian w dyrektywie wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników oraz wiążące się z nimi konsekwencje dla przedsiębiorców i ich pracowników. Losy dyrektywy rozstrzygną się już 16 kwietnia podczas głosowania na sesji planarnej Europarlamentu. Zarówno Danuta Jazłowiecka, jak i Kristin Schreiber podkreślały, że w dalszej perspektywie po uchwaleniu dyrektywy najistotniejsza jest kontynuacja współpracy na linii polityki biznesu, nauki i administracji publicznej.

 

Stracimy czteroletnią ochronę przedemerytalną?

Organizacje pracodawców, które są reprezentowane w Komisji Trójstronnej, opowiadają się wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania w przypadku umów okresowycych. Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na okres próbny do sześciu miesięcy. Skrócony, albo zniesiony powinien być również obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników.

 

Udowodnij, że szukasz pracy. Zmiany już od 28 kwietnia

Osoby poszukujące pracy na terenie Wielkiej Brytanii mogą stracić swoje świadczenia, jeśli nie udowodnią, że podejmują wszelkie kroki, aby znaleźć zatrudnienie. Być może będzie to jeden z bardziej innowacyjnych sposobów, na obciążanie państwa osobami leniwymi, które są długotrwale bezrobotne i zwyczajnie nie chce im się pracować. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Mianowicie od 28 kwietnia bezrobotni będą musieli napisać życiorys, skonfigurować konto e-mail i zalogować się na rządowej stronie internetowej z ofertami pracy, zaczymm spotkają się z doradcą Jobcentre. Zmiany dotyczyć będą także częstotliwości spotkań z doradcami w urzędach zatrudnienia będą odbywać się raz w tygodniu, a nie jak dotychczas – raz na dwa tygodnie.

 

Gry planszowe

Gry planszowe z podopiecznym? Czy to sposób na spędzanie czasu, czy rozrywka? Jak i w co grać z osobami starszymi?

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.