Piątek 31.01.2014

0 Komantarzy

OPZZ chce oskładkowania wszystkich dochodów z pracy

OPZZ domaga się oskładkowania wszystkich dochodów z pracy. Jak zaznaczył przewodniczący związku Jan Guz, pracodawcy zamiast zawierać umowy o pracę zawierają tzw. „umowy śmieciowe”, gdyż jest to dla nich opłacalne. Guz nie wziął pod uwagę kosztów pracy i skłonności do ucieczki w szarą strefę w przypadku, gdy biznes staje się nie opłacalny. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych gwałci też zasadę gospodarki wolnorynkowej. Czy to ludzie tacy jak p. Guz są nowotworami polskiej gospodarki? Czy to kolejne wynurzenia osoby o skrajnie lewicowych poglądach, która domaga się utraty realnych zarobków wielu milionów polaków i dofinansowania organizacji ZUS, która znajduje się w tragicznej kondycji finansowej? I dlaczego w Polsce najwięcej do powiedzenia mają ludzie o poglądach wręcz komunistycznych? Dlaczego chcą zabierać pracującym i dawać leniwym?

 

Media społecznościowe poprawiają zdrowie seniorów

Korzystanie przez seniorów z portali społecznościowych może okazać się zbawienne dla ich zdrowia. Jak wykazały najnowsze badania portali i for internetowych, korzystanie z nich zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób cierpiących na rozmaite choroby. Mogą na nich wymieniać się doświadczeniami o swoich przypadłościach za pomocą anonimowych kont. Dzięki tego typu portalom uzyskują także wsparcie w trudnych chwilach od osób, które muszą, bądź musiały się zmagać z podobnymi chorobami.

 

ZUS bierze wszystko. Składki od umów-zleceń i o dzieło

Resort pracy przygotował harmonogram likwidacji umów śmieciowych – czy to koniec gospodarki wolnorynkowej i powrót do komunizmu poprzez socjalistyczne koleiny? Niestety – ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Pozostaje pytanie: jak rząd poradzi sobie z kolejnym wzrostem bezrobocia?

 

Liczba bezrobotnych powyżej 3 milionów 

Pierwszy miesiąc bieżącego roku miał niezbyt optymistyczne i niezbyt imponujące wyniki na niemieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych wynosiła bowiem 3,17 mln. To aż o 300 000 więcej niż w miesiąc wcześniej. Na wzrost bezrobicia ma wpływ wiele czynników. Branża budowlana w miesiącach zimowych rokrocznie notuje sezonowe spadki w styczniu, ale co z innymi branżami?

 

MPiPS: Zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych – słuszne 

Skrócenie czasu pobierania zasiłków dla bezrobotnych było prawidłową zmianą – ocenia minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Twierdzi on, że skracanie czasu pobierania zasiłków przyniosło skutek pozytywny. Nie dotyczyło ono bowiem całego kraju, lecz tylko co niektórych jego rejonów. W miejscach, gdzie czas ten został drastycznie skrócony, budżet na zasiłki przeznaczono na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.