Delegacja pracowników

Na czym polega delegowanie pracowników za granicę?

0 Komantarzy

Od kilku lat można zauważyć, iż wśród polskich przedsiębiorców coraz większą popularnością cieszy się delegowanie swoich pracowników za granicę. Wpływ ma na to oczywiście wspólny unijny rynek. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób delegować pracowników zgodnie z przepisami prawa.

Delegowanie pracowników to nic innego jak zlecenie pracownikowi przez pracodawcę wykonywanie obowiązków zawodowych na terenie innego kraju. Przykładem może być oddelegowanie pracownika do pracy w oddziale firmy, który znajduje się w innym kraju. O tym jak delegować pracowników w sposób prawidłowy musi dyrektywa o delegowaniu uchwalona przez Parlament Europejski. Na co zatem szczególną uwagę powinien zwrócić pracodawca delegując pracowników?

Przede wszystkim powinien zweryfikować warunki zatrudnienia w danym kraju. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnić delegowanemu pracownikami przynajmniej minimalne warunki zatrudnienia jakie obowiązują w kraju, do którego pracownik jest delegowany. Delegowanie pracownika za granicę wiąże się także z poinformowaniem odpowiedniego urzędu. W każdym kraju kwestiami ochrony praw pracowniczych może zajmować się inny urząd. Pracodawca ma obowiązek czy i jaki urząd musi poinformować o delegacji pracownika. Poza tym w wielu krajach istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela pracodawcy. Jest to osoba przybywająca w kraju delegacji, która odpowiedzialna jest za utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi urzędami. Pracodawca pamiętać musi także o ubezpieczeniu zdrowotnym pracownika.

Bardzo często delegowanie pracowników mylone jest z podróżą służbową. Trzeba jednak wiedzieć, że są to dwie, różne kwestie. Główny problem polega na długości okresu, na jaki pracownik wysyłany jest za granicę. Przepisy prawne nie definiują bowiem ile maksymalnie może trwać podróż służbowa. Przyjmuje się zatem, że podróż służbowa wiąże się z wykonywaniem przez pracownikiem zadaniem, które ma charakter krótkotrwały, incydentalny oraz tymczasowy. Delegowanie tymczasem wiąże się z dłuższym i stałym wykonywanie obowiązków zawodowych na terenie innego kraju.