Czwartek 13.02.2014

0 Komantarzy

Polki są przedsiębiorcze

Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polskie kobiety należą do jednych z najbardziej przedsiębiorczych w Europie. Szefowa PARP Bożena Lublińska-Kasprzak zauważa, że kobiety w Polsce to nie tylko ponad 50% społeczeństwa, ale także ponad połowa ludzi w wieku produkcyjnym. Udział naszych kobiet wśród przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety wynosi 33,4 procent, dla porównania średnia unijna to 31 procent.

 

 

Realna płace w 2013 roku wyraźnie wyższe

Według GŁównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 roku wyniosło 3 tys. 823,32 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 3,6 proc., zaś w ujęciu kwartalnym wzrost o 4,7 proc. Wygląda więc na to, że żyjemy w bardzo bogatym państwie. Ciekawym jest ilu Polaków myśli podobnie?

 

Nowe prognozy wzrostu gospodarczego dla Niemiec 

Niemiecki rząd oczekuje wzrostu gospodarczego wyższego, niż spodziewał się do tej pory. Czyżby nie tylko polskim politykom sprzyja niepoprawny i nieskromny optymizm. Rząd Niemiec zdecydował 12 lutego, w rocznym sprawozdaniu finansowym, że podniesione zostaną prognozy wzrostu na 2014 z przewidywanych 1,7 % na 1,8. Z kolei na rok 2015 oczekują wzrosu gospodarczego na poziomie 2,0 %.

 

Prawo rodziców do alimentów mimo braku więzi rodzinnych

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) wydal wyrok, w myśl którego dorosłe dzieci muszą łożyć na utrzymanie rodziców. Paradoksem jest fakt, że muszą to robić nawet wtedy, gdy od wielu lat nie utrzymują z nimi kontaktów. Nietrudno zauważyć, że zmuszeni do płacenia za swoich rodziców będą osoby, które mogły być maltretowane i które celowo nie utrzymują kontaktów z rodzicami. Dla opiekunek osób starszych z Polski to akurat dobra wiadomość, bo większa liczba seniorów będzie miała pieniądze na ich usługi.

 

Zgoda na pracę w niedziele i święta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko wzrostu bezrobocia, jak i poprawi koniunkturę rynku pracy. Jak uważają eksperci od rynków pracy, było to bardzo dobre posunięcie.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.